بررسی رویکرد تفسیری شورای نگهبان در پرتو هرمنوتیک فلسفی گادامِر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

نویسنده

دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه تهران؛ همکار پژوهشی مؤسسه حقوق عمومی دانشگاه تهران

چکیده

اینکه مفسر قانون اساسی در تفسیری که ارائه می­دهد، به چه چیز تکیه می­کند، موضوع اصلی نظریة پردازی در خصوص تفسیر می­باشد و در این ارتباط، هرمنوتیک فلسفی هانس گئورگ گادامر(2002-1900) بسیار بصیرت زا است. گادامر با معرفی الگوی دیالوگ برای روند فهم و تفسیر متون، عرصه تاز‌ه‌ای را می‌گشاید.
روش تفسیری شورای نگهبان به عنوان مفسر رسمی قانون اساسی و نیز مقام تأئید کننده مصوبات مجلس شورای اسلامی که عموماً با تکیه بر آموزه­‌های اصول فقه شکل گرفته است، به وجود معنایی از پیش موجود و تماماً قابل کشف و دریافت معتقد است. بر این اساس، هر لفظی که در اصول قانون اساسی به کار رفته است، معانی معینی دارد که باید رعایت شود. حال آن‌که بر اساس آموزه­‌های هرمنوتیک فلسفی گادامر، الفاظ به کار گرفته شده در متن در بستر کاربردی که دارند و با امتزاج با افق مفسر معنا دار می­شوند و هیچ‌گاه معانی منتسب به یک لفظ پیشینی، تمام و نهایی نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Review of Guardian Council’s Method of Interpretation in the Shadow of Philosophical Hermeneutics of Gadamer

نویسنده [English]

  • moslem aghaey taogh
چکیده [English]

 Theory of constitutional interpretation seeks to find out what is the aim in interpreting the constitution and Hans George Gadamer\'s Philosophical Hermeneutics is an insightful work in this matter. By introducing the model of Dialogue, Gadamer wants to see the nature of understanding and interpretation in a new and different way.
In interpreting constitution, Guardian Council, as the official interpreter of Constitution of Islamic Republic of Iran, follows a method rooted in osula- al- figh. This method promises the interpreter to show her the Pre- existed, True and Final  meaning of the words or phrases of the text (here the constitution). In contrast, in philosophical hermeneutics words, phrases and text find the meaning in relation with their usage in present situation and when their Horizon is fused with interpreter’s horizon.      

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hermeneutics
  • Constitutional Interpretation
  • Horizon
  • Dialectic
  • osula- al- figh (Islamic Jurisprudence)