فلسفة حقوق طبیعی انسان در اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

نویسنده

استادیار و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

از آن روی که اسلام به مثابة دین خاتم مدعی انطباق قوانینش با طبیعت خلقت و درون آدمیان است، حقوق طبیعی در مکتب اسلام اندیشة حقوقی غریبی نیست. بسیاری از متفکران مسلمان بدون آن‌که لزوماً دغدغه غرقه شدن در مکاتب یونان و روم باستان را در سر داشته باشند به تأسیس مکتبی حقوقی مدد رسانده‌اند که قدمتی به عمر رونق اندیشة حقوقی در بین بشریت دارد. مدعای این نوشتار هم پیرامون اصلِ انطباق حقوق شرعی در اسلام با حقوق اولیة انسانی بر محور مکتب حقوق طبیعی رقم می‌خورد. یکی از مشکلات اساسی در این میان ناظر به جایگاه پیشینی قانون بر حقوق است. آن‌چه در این مجموعه ارائه گردیده در حقیقت به دنبال پرده برداشتن از قانون طبیعی و منطق فهم و تفسیر اسلامی از آن در راستای تأسیس حقوق جامع و جهان‌شمول انسانی است. با تأمل در این مورد اخیر است که می‌توان خواسته یا ناخواسته به خاتمیت دین اسلام و جامعیت و شمولیت آورده‌‌های این دین نیز دست یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Introduction to the philosophy of the Nature Rights Man in Islam

نویسنده [English]

  • mohammad javad javid
چکیده [English]

Since Islam, as the final divine religion, proclaims its laws as consistent with the innate nature of man, the idea of natural rights in Islam is not a strange legal though. A large number of Muslim thinkers have contributed to the foundation of a legal school other than the ancient Greek and Roman schools. This school is as old as the legal thought of human being.
The present article deals with the principle of the consistency of legal rights in Islam with the basic rights of man based on the school of natural rights. One of the essential problems here is the anterior position of law compared to rights.
This attempt to discover the natural law and the Islamic logic and interpretation of the same toward founding a comprehensive and universal legal system for man. Thus we would be able to prove the finality of the religion of Islam and the comprehensiveness of the teachings of this religion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • natural rights
  • natural laws
  • Islam
  • reason
  • religion
  • Contract
  • human being
  • nature of man