پژوهشی فقهی پیرامون پیوند اعضاء در اشخاص مبتلا به مرگ مغزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد دانشگاه اصفهان.

چکیده

هدف از نگارش این مقاله بررسی فقهی حکم برداشت اعضاء از بیمار مرگ مغزی است که از دو حیث موضوعی و حکمی‌به تحلیل آن پرداخته ایم. در این مقاله سعی شده است با تعاریفی که از حیات و مرگ ارائه می‌دهیم وضعیت بیمار مرگ مغزی را روشن سازیم. در نهایت با اشاره به آن تعاریف، روایات و آراء فقهاء چنین شخصی را در قید حیات تشخیص داده، قائل به عدم جواز برداشت اعضاء وی می‌شویم. در سراسر این پژوهش به ادله قائلین به جواز پیوند اعضاء تحت عنوان اشکال، اشاره کرده ایم و با پاسخ به آن‌ها بر قوت ادله خویش مبنی بر عدم جواز، صحه گذاشته‌ایم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Organ Transplant in Brain- Dead Patients from the Perspective of Jurisprudence

نویسندگان [English]

  • ehsan ali akbari 1
  • nasrollah shamli 2
چکیده [English]

The present article analyzes the issue of removing organs from brain dead patients as a matter of fact and as a matter of law. Giving definitions of life and death, it clarifies the position of brain-dead patients. Referring to the above-mentioned definitions, traditions of the Infallibles, and jurisprudents\' views, this article concludes that such a patient is a living human being whose removal of organs are not allowed.
 The criticism of the arguments of those allowing organ transplant in brain-dead patients is another part of the article supporting the hypothesis of the article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • brain death
  • removal of organ
  • spirit
  • transplant