وجوه تمایز زنا و تجاوز به عنف با تأکید بر شیوه اثبات

نوع مقاله : ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقاله پژوهشی‌‌

نویسندگان

1 استادیار حقوق جزا و جرم¬شناسی دانشگاه شاهد.

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم¬شناسی دانشگاه قم.

چکیده

یکی از مسائل مطرح در شیوه اثبات زنا، نادیده گرفتن حقوق بزه­دیده در جرم تجاوز­­ جنسی است؛ چرا که شارع به دلیل مصالحی که در زندگی بشر وجود دارد، اثبات جرم زنا را بسیار سخت کرده ­است.بر این اساس، این شائبه وجود دارد که حقوق شخصی که به عنف مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است، تضییع شود. هر چند اسلام با هدف بزه­پوشی تمایل به عدم اثبات جرم زنا دارد ولی هرگاه در این جرم، بزه­دیده مستقیم وجود داشته باشد، به عبارتی جنبه خصوصی جرم غلبه داشته باشد، مصلحت بزرگ‌تر ایجاب می­کند که این سخت­گیری در اثبات تعدیل گردد.
با دقت در روایات وارده در خصوص زنا و تجاوز به عنف، این نتیجه حاصل می‌شود که این ­دو از لحاظ مفهوم از یکدیگر متمایزند. این افتراق در مفهوم و همچنین تفاوت در نوع واکنش کیفری اسلام نسبت به هر یک از آنان، نشان می­دهد که شیوة اثبات آنان نیز به تبع، متفاوت خواهد بود. بدین ترتیب ادلة اثبات و شیوه رسیدگی به زنا که در آن دقت و سخت­گیری خاصی مشاهده می­شود، مختص به خود زنا بوده و در تجاوز به عنف باید به ادلة عمومی اثبات دعوی و همچنین شیوه معمول رسیدگی رجوع کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential and Legal Study of Adultery and Rape: a study of the concept and Method of Establishment

نویسندگان [English]

  • Abdollali Tavajjohi 1
  • mohammad hadi tavakolpoor 2
چکیده [English]

Sexual acts beyond the prescribed limits are considered immoral in different societies, and members of society usually resist against them. Indicating the proper lifestyle in different aspects towards reaching perfection, the religion of Islam has prescribed certain punishments for these heinous acts. Two examples of the heinous acts are adultery and rape. One of the issues raised in the ways of establishing the offence of adultery is neglecting the rights of victims in rape.
The reason is that the divine legislator has made the ways of establishing this offence extremely hard due to preservation of certain interests in the life of human beings. Thus the rights of victims of rape are trampled. Studying the Islamic procedure in establishing crimes committed against God and those committed against people and clarifying the concepts of adultery and rape based on Islamic traditions, the present article explains the difference between them and argues that following this distinction, the process of establishing adultery which requires mutual consent is different from rape.

کلیدواژه‌ها [English]

  • adultery
  • rape
  • prescribed punishments
  • crimes committed against God
  • crimes committed against people
  • evidence establishing criminal offences