مفهوم جهل

نوع مقاله : ‌‌‌‌‌‌مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مفهوم جهل در اغلب رشته­های حقوق به­ویژه در حقوق خصوصی و حقوق کیفری و نیز در رشته­های مرتبط با حقوق مانند فقه و اصول از کاربرد زیادی برخوردار است. در این حوزه­‌ها مفهوم جهل از شیاع و اهمیت ویژه­ای برخوردار است. تا کنون بحث جدیی درخصوص این مفهوم شکل نگرفته است. شاید عمده دلیل این وضعیت این تصوّر باشد که این مفهوم به­رغم اهمیتش چندان پیچیده و غامض نیست. لیکن با بررسی ابعاد مختلف این مفهوم و نوع ارتباط اقسام آن به­خصوص جهل بسیط و جهل مرکب بایکدیگر، می­توان ادعا کرد، این مفهوم تا کنون به­رغم ابتلایش از اعتنای کافی برخوردار نشده است. این تحقیق در صدد است تا با بررسی ابعاد مختلف این مفهوم(لغوی، فنی و تحلیلی، اصطلاحی در فقه، حقوق و اصول)، مطالب جدیدی را در این خصوص در اختیار صاحب­نظران بگذارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Concept of Ignorance

نویسنده [English]

  • ruhollah akhoondi
PhD in Private Law from University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The concept of ignorance “jahl” frequently occurs in most of the disciplines of law especially private and criminal law and in some relevant disciplines such as jurisprudence and its principles. The concept of ignorance is of particular significance in these fields. There has not been any serious research into this concept yet.
 Possibly it is imagined that this concept is not so complex or complicated. However, a survey of different aspects of this concept and the correlation between its different types particularly simple and compound ignorance indicates that due attention has not been paid to this concept in legal researches.
 Studying various dimensions of this concept, its literal and analytical sense, and its technical sense in jurisprudence, law, and principles of jurisprudence, the present article seeks to share some new material in this regard with authorities in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ignorance
  • simple ignorance
  • compound ignorance
  • Probability
  • Doubt
  • strong conjecture
  • ignorance of fact
  • ignorance of law