کلیدواژه‌ها = بودجه
گستره و الزامات حقوقی حسابرسی مالی دیوان محاسبات کشور در پرتو نظرات شورای نگهبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1402

10.30497/law.2024.245279.3432

مصطفی منصوریان؛ علیرضا جعفرزاده بهاءآبادی


ماهیت حقوقی بودجه (سند یا قانون)

دوره 15، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 77-100

10.30497/law.2015.1668

ولی رستمی؛ محمد برزگر خسروی