کلیدواژه‌ها = دیوان عدالت اداری
تحلیلی بر ماهیت اساسنامه‌های مصوب دولت و کیفیت نظارت بر آن

دوره 25، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 163-192

10.30497/law.2024.245484.3459

علی صابری؛ غلامرضا مولابیگی؛ حسین محمدی احمدآبادی


ماهیت حقوقی شرکت‌های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی

دوره 18، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 73-96

10.30497/law.2018.2143

سید محمد مهدی غمامی؛ کمال کدخدامرادی؛ مهدی فلاحیان