داوران

 اسامی داوران مقالات به تفکیک سال، برای هر دوره نشریه:

اسامی داوران محترم دوره بیستم - سال 1398: حسین هوشمند فیروزآبادی، رحیم نوبهار، مرتضی نجابت خواه، عباس  میرشکاری، رقیه سادات مومن، آیت مولائی، رضا معبودی، خدیجه مظفری، امیر مسعود مظاهری، نسرین کریمی، روح الدین کردعلیوند، مریم غنی زاده بافقی، مریم غنی زاده بافقی، علی غلامی، جمشید غلاملو، سلمان عمرانی، اکرم عبدالله پور، عاطفه عباسی، علیرضا عالی پناه، علی طهماسبی، هادی طحان نظیف، حامد صفری ریزی، محمد صالحی مازندرانی، جواد صالحی، جعفر صادق منش، رضا سلطانی، سید مصطفی سعادت مصطفوی، محمد حسین زارعی، زینب ریاضت، مسلم روانبخش، رضا رضایی، مهدی رشوند، ولی رستمی، سید محمد هادی راجی، بابک درویشی، پیمان دادرس، حسین خلف رضایی، سید علی خزائی، نسرین خدارحمی، سید محمد رضا حسینی، مهدی   چگنی، محمدهادی توکل پور، محمد حسین تقی پور درزی نقیبی ، عادل پیغامی، بهزاد پور سید، آرین پتفت، عطاءالله بیگدلی، حمیدبهره مند، حمیدرضا بهروزی زاد، حسن بادینی، احمد امی، فاطمه افشاری، طیب افشارنیا، ابراهیم اسلامی.

اسامی داوران محترم دوره بیست ویکم - سال 1399: مریم ابراهیمی، رسول احمدی فر، سیمین اسدزاده طالعی، طیب افشارنیا، فاطمه افشاری، مسلم آقایی طوق، حسن بادینی، حمیدرضا بهروزی زاد، عطاءالله بیگدلی، بهزاد پور سید، محمد حسین تقی پور درزی نقیبی، مهدی چگنی، سید محمد رضا حسینی، حسینخلف رضایی، سید محمد هادی راجی، رضا رضایی، زینب ریاضت، محمد حسین زارعی، سیدمحمدمهدی ساداتی، سید مصطفی سعادت مصطفوی، مهدی شهابی، جعفر صادق منش، حامد صفری ریزی، سید محمد طباطبائی نژاد، هادی طحان نظیف، علیرضا عالی پناه، عاطفه عباسی، سلمان عمرانی، علی غلامی، هادی کرامتی معز، نسرین کریمی، علی مشهدی، امیر مسعود مظاهری، مصطفی مظفری، خدیجه مظفری، آیت مولائی، عباس میرشکاری، مرتضی نجابت خواه، حامد هادی، احمد یوسفی صادقلو.

اسامی داوران محترم دوره بیست ودوم - سال 1400: محمد امین ابریشمی راد، احمد احسانی فر، سید محمد علی احمدی ابهری، سیمین اسدزاده طالعی، محمدرضا اصغری شورستانی، طیب افشارنیا، فاطمه افشاری، محمود اکبری، روح الله اکرمی، محمد امامی پور، سیدمحمد امین زاده، محمد امینی زاده، محمد آدمی، رضا آقاموسی طهرانی، مسلم آقایی طوق، محمد باباپور، محمد برزگر خسروی، حمیدرضا بهروزی زاد، حمید بهره مند، سعید بیگدلی، عطاءالله بیگدلی، آرین پتفت، بهزاد پور سید، کبری پورعبدالله، محمد حسین تقی پور درزی نقیبی، احسان توحیدی مهر، محمدهادی توکل پور، مجتبی جاویدی، مجتبی جعفری، علیرضا جعفریان، امیرحسین جلالی فراهانی، محمود جمال الدین (زنجانی)، حسین جوان آراسته، محمدهادی جواهرکلام، محمد جواهری طهرانی، مهدی چگنی، طاهر حبیب زاده، سید احمد حبیب نژاد، مهدی حسن زاده، سیدامراله حسینی، عاصف حمدالهی، نسرین خدارحمی، حسین خلف رضایی، سید مهدی دادمرزی، حمید درخشان نیا، سید محمد هادی راجی، امید رستمی غازانی، مهدی رشوند،ۀ مسلم روانبخش، محمدروشن، زینب ریاضت، سیدمحمدمهدی ساداتی، سید مصطفی سعادت مصطفوی، رضا سلطانی، زهرا شاکری، محمد عبد الصالح شاهنوش فروشانی، علیرضا شمشیری، علی صابری تولایی، جعفر صادق منش،  محیا صفاری نیا، هادی طحان نظیف، اکبر طلابکی، علی طهماسبی، حسین عابدینی، علیرضا عالی پناه، عاطفه عباسی، مهدی عبدالملکی، سید مجتبی عزیزی، محمدصالح عطار، سلمان عمرانی، علی غلامی، سید محمد مهدی غمامی، محمدعلی فراهانی، احمدعلی قانع، محسن قدیر، سیدمحمدصادق کاظمی، حامد کرمی، کاظم کوهی اصفهانی، حجت مبین، مهدی محمدزاده، یاسر مرادی، خدیجه مرادی، مصطفی مسعودیان، نصیر مشایخ، علی مشهدی، امیر مسعود مظاهری، خدیجه مظفری، مصطفی مظفری، سید محمد حسن ملائکه پور شوشتری، مصطفی منصوریان، سیدحسین موسوی فر، احمد مومنی راد، عباس میرشکاری، میثم نظری‌علوم، حامد نیکونهاد، محمد رضا ویژه، حسین هوشمند فیروزآبادی، علیرضا یزدانیان

 

فهرست کلی و مشخصات داوران

 

عنوان

نام

نام خانوادگی

سازمان

دکتر

شهرام

ابراهیمی

دانشگاه شیراز

دکتر

محمد امین 

ابریشمی راد

دانشگاه سمنان

دکتر

مریم

ابن تراب

دانشگاه آزاد اسلامی - تهران شمال

دکتر

محسن 

ابوالحسنی

 پژوهشگاه شورای نگهبان

دکتر

مهرنوش 

ابوذری

دانشگاه تهران

دکتر

یاسر 

احمدوند

دانشگاه تهران

دکتر

رسول

احمدی فر

دانشگاه ملایر

دکتر

روح الله

آخوندی

دانشگاه پیام نور

دکتر

محمد علی

اردبیلی

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر

محمد جواد 

ارسطا

 دانشگاه تهران - پردیس فارابی

دکتر

سیمین

اسدزاده طالعی

دانشگاه آزاد اسلامی - کرمانشاه

دکتر

ابراهیم

اسلامی

دادگستری

دکتر

محسن

 اسماعیلی

دانشگاه تهران

دکتر

فاطمه

 افشاری

پژوهشگاه قوه قضائیه

دکتر

مسلم

آقایی طوق

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

دکتر

روح اله 

اکرمی

دانشگاه قم

دکتر

سیدمحمدرضا 

امام

دانشگاه تهران

دکتر

محمد

امامی پور

دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)

دکتر

مسعود

امانی

شرکت نفت

دکتر

حسن

 امجدیان

دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر

احمد

امی

دانشگاه آزاد اسلامی - تهران جنوب

دکتر

عبدالله

امیدی فرد

دانشگاه قم

دکتر

محمد

 امینی زاده

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر

باقر

 انصاری

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر

محمدرسول 

آهنگران

دانشگاه تهران -پردیس فارابی

دکتر

محسن

ایزانلو

دانشگاه تهران

دکتر

سید سجاد

 ایزدهی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

دکتر

حسین

 آیینه نگینی

دانشگاه تهران

دکتر

محمد

باباپور

دانشگاه آزاد اسلامی - ورامین

دکتر

مهدی

 بابایی

دانشگاه تهران

دکتر

احسان

بابایی خارکشی

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

دکتر

حسن

 بادینی

دانشگاه تهران

دکتر

محمد 

برزگر خسروی

پژوهشگاه نیرو

دکتر

محسن

برهانی

دانشگاه تهران

دکتر

علی

 بهادری جهرمی

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر

محمد

 بهادری جهرمی

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر

حمید

 بهره مند

دانشگاه تهران

دکتر

حمیدرضا

بهروزی زاد

 موسسه آموزش عالی مازیار

دکتر

سید محسن

 بهشتیان

دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

دکتر

سعید

بیگدلی

دانشگاه زنجان

دکتر

عطاءالله

بیگدلی

دانشگاه امام حسین (ع)

دکتر

آرین

پتفت

دانشگاه مراغه

دکتر

خیراله 

پروین

دانشگاه تهران

دکتر

محمدقاسم

 پناهی

سازمان امور مالیاتی کشور

دکتر

بهزاد

 پورسید

مجلس شورای اسلامی

دکتر

کبری

پورعبدالله

دانشگاه امام صادق (ع) - پردیس خواهران

دکتر

عادل

پیغامی

دانشگاه امام صادق (ع) 

دکتر

محمد حسین

تقی پور درزی نقیبی

دانشگاه مازندران

دکتر

جواد

 تقی زاده

دانشگاه مازندران

دکتر

احمد

تقی زاده

 دانشگاه تهران – پردیس فارابی

دکتر

عباس 

توازنی زاده

سازمان بنادر و دریانوردی

دکتر

عبدالعلی

 توجهی

دانشگاه شاهد

دکتر

محمدهادی

توکل پور

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

دکتر

محمد جواد

 جاوید

دانشگاه تهران

دکتر

مجتبی

 جاویدی

دانشگاه شیراز

دکتر

مجتبی

جعفری

دانشگاه سمنان

دکتر

نصراله

جعفری

دانشگاه آیت الله حائری

دکتر

علیرضا

جعفریان

دانشگاه امام صادق (ع)

دکتر

محمد

 جلالی

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر

محمدشهاب

 جلیلوند

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر

محمد

 جمشیدی

دانشگاه تهران

دکتر

حسین 

جوان آراسته

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دکتر

محمدهادی

جواهرکلام

دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر

محمد 

جواهری طهرانی

دانشگاه شیراز

دکتر

مهدی

چگنی

دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)

دکتر

مرتضی

 حاجی علی خمسه 

دانشگاه تهران

دکتر

توکل

 حبیب زاده

دانشگاه امام صادق (ع)

دکتر

طاهر

حبیب زاده

دانشگاه امام صادق (ع)

دکتر

سید احمد

 حبیب نژاد

 دانشگاه تهران - پردیس فارابی 

دکتر

سید محمد رضا

حسینی

دانشگاه امام صادق (ع)

دکتر

سید مجتبی 

حسینی پور اردکانی

دانشگاه تهران

دکتر

محمود

 حکمت نیا

دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر

علی عباس

حیاتی

دانشگاه رازی

دکتر

سید علی

خزائی

دانشگاه خوارزمی

دکتر

احمد

 خسروی

دانشگاه بیرجند

دکتر

حسن

 خسروی

دانشگاه پیام نور - تهران

دکتر

حسین

 خلف رضایی

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

دکتر

سید علی اصغر

خندان

دانشگاه امام صادق (ع)

دکتر

رسول 

خوانساری

دانشگاه تهران

دکتر

غفور

خوئینی

دانشگاه خوارزمی

دکتر

پیمان

دادرس

دانشگاه آزاد اسلامی - علوم و تحقیقات

دکتر

عباسعلی

دارویی

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

دکتر

حسن

 دانایی فرد

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر

مصطفی

 دانش پژوه

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دکتر

محسن 

داوری

دانشگاه آزاد اسلامی - علوم و تحقیقات

دکتر

ابوالفضل

 درویشوند

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر

بابک

درویشی

 دانشگاه آزاد اسلامی – تهران مرکز

دکتر

سید محمدهادی

 راجی

دانشگاه امام صادق (ع)

دکتر

مسعود

 راعی

دانشگاه آزاد اسلامی - نجف آباد

دکتر

مهدی 

رجائی باغ سیائی

دانشگاه تهران - پردیس فارابی

دکتر

قدرت الله 

رحمانی

دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر

اسماعیل 

رحیمی نژاد

دانشگاه تبریز

دکتر

ولی

 رستمی

دانشگاه تهران

دکتر

امید

رستمی قازانی

دانشگاه بین المللی اهل بیت(ع)

دکتر

مهدی

رشوند

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

دکتر

سودابه

رضوانی

 دانشگاه خوارزمی

دکتر

بهزاد

رضوی فرد

دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر

احمد

 رفیعی

دانشگاه آزاد اسلامی - تهران شمال

دکتر

سید احسان

 رفیعی

دانشگاه باقرالعلوم (ع)

دکتر

سیامک

 رهپیک

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

دکتر

مسلم

روانبخش

مجلس شورای اسلامی

دکتر

محمد

 روشن

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر

جواد

 ریاحی

دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)

دکتر

زینب

ریاضت

دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر

محمد حسین

 زارعی

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر

محمدهادی 

زرافشان

دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر

قاسم

 زمانی

دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر

امین الله

زمانی

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

دکتر

رضا

 زهروی

دانشگاه تهران

دکتر

سیدمحمدمهدی

ساداتی

دانشگاه شیراز

دکتر

مصطفی

 السان

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر

حسن

 سبحانی

دانشگاه تهران

دکتر

سید مصطفی

سعادت مصطفوی

دانشگاه امام صادق (ع)

دکتر

سید ناصر

 سلطانی

 دانشگاه تهران - پردیس فارابی 

دکتر

محمد

سلطانی

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر

عبدالحکیم

 سلیمی

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

دکتر

باقر

شاملو

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر

جعفر

 شفیعی سردشت

دانشگاه‌ فردوسی‌ مشهد

دکتر

رضا

شکوهی زاده

دانشگاه تهران

دکتر

مهدی

شهابی

دانشگاه اصفهان

دکتر

آرامش

 شهبازی

دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر

علی

صابری تولایی

دانشگاه امام صادق (ع)

دکتر

جعفر

صادق منش

دانشگاه امام صادق (ع)

دکتر

محمدهادی

 صادقی

دانشگاه شیراز

دکتر

جواد

صالحی

 دانشگاه پیام نور

دکتر

محمد

صالحی مازندرانی

دانشگاه قم

دکتر

مهدی

صبوری پور

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر

محیا

صفاری نیا

دانشگاه امام صادق (ع) - پردیس خواهران

دکتر

حامد

صفری ریزی

دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر

نسرین

 طباطبایی حصاری

دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر

سید محمد

طباطبائی نژاد

دانشگاه تهران

دکتر

هادی 

طحان نظیف

دانشگاه امام صادق (ع)

دکتر

اکبر 

طلابکی طرقی

دانشگاه تهران

دکتر

علی

طهماسبی

دانشگاه رازی

دکتر

امیرحسین

 طیبی فرد

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

دکتر

علیرضا

 عالی پناه

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر

معصومه

 عامری

دانشگاه تهران

دکتر

بیژن

 عباسی

دانشگاه تهران

دکتر

عاطفه

عباسی

دانشگاه امام صادق (ع) - پردیس خواهران

دکتر

اکرم

عبدالله پور

دانشگاه پیام نور

دکتر

حسین 

عبداللهی

دانشگاه شاهد

دکتر

مهدی

 عبدالملکی

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

دکتر

ابراهیم

 عبدی پور فرد

دانشگاه قم

دکتر

محمدحسین

 عرفانی منش

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر

جعفر

عسگری

دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر

محمدصالح

 عطار

دانشگاه تهران

دکتر

فرامرز

عطریان

دانشگاه آزاد اسلامی - نجف آباد

دکتر

فائزه

عظیم زاده  اردبیلی

دانشگاه امام صادق (ع) - پردیس خواهران

دکتر

سید حجت اله

 علم الهدی

پژوهشکده شورای نگهبان

دکتر

احسان

علی اکبری بابوکانی

دانشگاه اصفهان

دکتر

عبدالرضا

 علیزاده

دانشگاه تهران

دکتر

سلمان 

عمرانی

دانشگاه امام صادق (ع)

دکتر

هدی

 غفاری

دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر

جمشید

غلاملو

دانشگاه تهران

دکتر

علی

غلامی

دانشگاه امام صادق (ع)

دکتر

سید محمد مهدی

 غمامی

دانشگاه امام صادق (ع)

دکتر

مریم

غنی زاده بافقی

 دانشگاه خوارزمی

دکتر

حبیب‌الله

 فاضلی

دانشگاه تهران

دکتر

علی

 فتاحی زفرقندی

پژوهشکده شورای نگهبان

دکتر

محمد علی 

فراهانی

پژوهشکده شورای نگهبان

دکتر

فرهنگ

 فقیه لاریجانی

دانشگاه مازندران

دکتر

علی محمد

 فلاح زاده

دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر

عزیزاله

 فهیمی

دانشگاه قم

دکتر

داود

 فیرحی

دانشگاه تهران

دکتر

مهدی

قربانپور

دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر

مجید

قورچی بیگی

دانشگاه خوارزمی

دکتر

محمد هادی

 کاویانی

دانشگاه تهران - پردیس فارابی

دکتر

روح الدین

کردعلیوند

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر

حامد 

کرمی

دانشگاه شاهد

دکتر

نسرین

کریمی

دانشگاه آزاد اسلامی - قم

دکتر

غلامحسن

کوشکی

دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر

کاظم 

کوهی اصفهانی

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر

ابوذر

 گوهری مقدم

دانشگاه امام صادق (ع)

دکتر

نجاد علی

الماسی

دانشگاه تهران

دکتر

مصطفی

ماندگار

دانشگاه آزاد اسلامی - شیراز

دکتر

جلیل

محبی

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

دکتر

سعید

محسنی

دانشگاه فردوسی

دکتر

مصطفی

 محقق داماد

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر

قاسم

محمدی

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر

اصغر

 محمودی

دانشگاه پیام نور

دکتر

جواد

 محمودی

دانشگاه شهرکرد

دکتر

فردین

 مرادخانی

دانشگاه بوعلی

دکتر

خدیجه

مرادی

دانشگاه رازی

دکتر

احمد

مرتاضی

دانشگاه تبریز

دکتر

احمد 

مرکزمالمیری

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

دکتر

الهه

 مرندی

دانشگاه الزهرا (س)

دکتر

غلامحسن

 مزارعی

دانشگاه شهید چمران 

دکتر

غلامحسن

مزارعی

دانشگاه شهید چمران

دکتر

حمید

مسجدسرایی

دانشگاه سمنان

دکتر

مصطفی

 مسعودیان

دانشگاه شاهد

دکتر

نصیر

مشایخ

کانون سردفتران

دکتر

علی

 مشهدی

دانشگاه قم

دکتر

علی

مشهدی

دانشگاه قم

دکتر

فهیم

 مصطفی‌زاده

پژوهشکده شورای نگهبان

دکتر

امیر مسعود

مظاهری

دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر

خدیجه

مظفری

دانشگاه الزهرا (س)

دکتر

مصطفی

مظفری

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر

رضا

معبودی نیشابوری

 دانشگاه فردوسی

دکتر

محسن

 ملک افضلی اردکانی

جامعة المصطفی العالمیة

دکتر

صادق

 منتی نژاد

دانشگاه تهران

دکتر

مصطفی

 منصوریان

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

دکتر

محمود

مهدوی

دانشگاه تهران

دکتر

اعظم

مهدوی پور

 دانشگاه خوارزمی

دکتر

محمدعلی

مهدوی ثابت

دانشگاه آزاد اسلامی - علوم و تحقیقات

دکتر

مهرداد

مهربخش

 دانشگاه خوارزمی

دکتر

حسین

 مهرپور

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر

ابراهیم 

موسی زاده

دانشگاه تهران

دکتر

غلامرضا

 مولابیگی

دیوان عدالت اداری - شورای نگهبان

دکتر

آیت

 مولائی

دانشگاه تبریز

دکتر

رقیه سادات

مومن

دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

دکتر

سید منصور 

میرسعیدی

دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر

عباس

میرشکاری

دانشگاه تهران

دکتر

مصطفی

 میرمحمدی میبدی

دانشگاه میبد

دکتر

مرتضی

 نجابت خواه

دانشگاه مازندران

دکتر

اسماعیل

نعمت اللهی

دانشگاه قم

دکتر

عمران

 نعیمی

دانشگاه آزاد اسلامی - تهران مرکز

دکتر

ابوالقاسم

نقیبی

دانشگاه شهید مطهری

دکتر

فریدون

نهرینی

 دانشگاه تهران

دکتر

رحیم

نوبهار

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر

یوسف

نورائی

دانشگاه شمال

دکتر

عباس

 نیکزاد

دانشگاه علوم پزشکى بابل

دکتر

حامد

هادی

مجلس شورای اسلامی

دکتر

صادق

الهام

دانشگاه امام صادق (ع)

دکتر

غلامحسین

الهام

دانشگاه تهران

دکتر

حسین

هوشمند فیروزآبادی

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دکتر

سیدمجتبی

 واعظی

دانشگاه شیراز

دکتر

سید حسن

 وحدتی شبیری

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

امیر

وطنی

دانشگاه خوارزمی

دکتر

امیرساعد

 وکیل

دانشگاه تهران

دکتر

حسن

 وکیلیان

دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر

محمدرضا

 ویژه

دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر

محمد رضا

ویژه

دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر

اسدالله

 یاوری

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر

احمد

یوسفی صادقلو

دانشگاه آزاد اسلامی - علوم و تحقیقات

 

فهرست داوران پژوهش‌نامه حقوق اسلامی

 

نام خانوادگی نام وابستگی سازمانی صفحه در Publons
آئینه نگینی حسین عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
آقاموسی طهرانی رضا دکترای تخصصی
آقایی طوق مسلم دکترای تخصصی
آقایی میبدی حسین دکترای تخصصی
آهنگران محمد رسول عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
آهنگری احسان عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع)
ابدی سعیدرضا عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
ابراهیمی سید نصرالله عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
ابراهیمیان نجات اله دانش‌آموخته دکترای تخصصی
ابریشمی راد محمد امین عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان

 

بازگشت به بالا