پرسش‌های متداول

از میان انواع مقالات قابل انتشار در مجلات علمی، چه نوع مقالاتی در پژوهشنامه پذیرفته می شوند؟

آیا رعایت شیوه نامه در قسمت راهنمای نویسندگان در زمان ارسال الزامی است؟

بله رعایت کلیه مسائل شکلی قبل از ارسال مقاله به مجله الزامی بود و در غیر این صورت مقاله مورد بررسی قرار نمی گیرد.

آیا امکان ارسال مقاله به صورت همزمان به سایر مجلات و همایش ها وجود دارد؟

خیر، این کار مغایر با مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز موجب عدم بررسی مقاله می گردد.

آیا همه مقالات به داوری ارسال می گردند؟

خیر، تنها مقالاتی که واجد کیفیت «پژوهشی» بوده و مسائل شکلی را رعایت نموده باشند به داوری ارسال می گردد.

آیا پژوهشنامه ترجمه مقالات معتبر خارجی را منتشر می کند؟

خیر. به موجب آیین نامه نشریات علمی مصوب وزارت علوم چنین امکانی وجود ندارد.

مقالات ارسالی ظرف چه مدت تعیین تکلیف می گردند؟

چنانچه مدارک و مستندات طبق دستورالعمل نشریه بارگذاری شده باشد، ارزیابی اولیه ظرف مدت یک هفته تا ده روز به اطلاع نویسنده خواهد رسید. بسته به مدت زمان مورد نیاز از سوی داور تخصصی، زمان پذیرش نهایی متفاوت خواهد بود. کوشش خواهد شد تا مقالات ظرف کمتر از چهار ماه تعیین تکلیف شوند، اما ممکن است تا شش ماه به طول انجامد.

چگونه می توانم از آخرین وضعیت مقاله ام مطلع شوم؟

کلیه مراحل و نیز آخرین اقدامات در خصوص مقاله شما در سامانه قابل مشاهده است.

از چه طریقی می توانم گواهی پذیرش مقاله ام را دریافت کنم؟

در صورت پذیرش نهایی مقاله، گواهی پذیرش به طور خودکار از داخل سامانه قابل دریافت است. گواهی انتشار و گواهی داوری نیز به همین صورت قابل دریافت است.

از هر نگارنده در هر دوره و شماره چند مقاله داوری و پذیرش می‌شود؟

الف. پژوهش‌نامه حقوق اسلامی در هر دوره انتشار حداکثر اقدام به ارزیابی دو مقاله از هر نویسنده (اعم از مسئول و همکار) می‌نماید.
ب. چنانچه از هر نویسنده (اعم از مسئول و همکار) مقاله‌ای در دست ارزیابی باشد، تا تعیین وضعیت نهائی آن مقاله، این مجله از دریافت و ارزیابی مقاله جدید معذور است.


ج. در هر دوره حداکثر یک مقاله مورد پذیرش نهایی قرار می‌گیرد.