حوزه معنایی صراط مستقیم در بیان قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته دکتری تخصصی


عنوان مقاله [English]

The Semantic Scope of the Straight Path in the Expression of the Holy Quran

نویسنده [English]

  • Seyyed Mahdi Shahidi
PhD Graduate