نقد دیدگاه‌های خاورشناسان پیشین از سوی خاورشناسان دهه اخیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته دکتری تخصصی


عنوان مقاله [English]

Critique of Previous Orientalist Perspectives by Recent Orientalists

نویسنده [English]

  • Ahmad Pakatchi
PhD Graduate