رقابت و رویارویی ایلخانان با ممالک و تأثیر آن بر گسترش تشیع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته دکتری تخصصی


عنوان مقاله [English]

Competition and Confrontation of the Ilkhanate with Countries and Its Impact on the Spread of Shiism

نویسنده [English]

  • Morteza Rahimi Mohammad Abadi
PhD Graduate