بازشناسی، تحلیل و نقد نظریه منطقةالفراغ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته دکتری تخصصی


عنوان مقاله [English]

Recognition, Analysis, and Critique of the Theory of the Mantagha al-Faragh

نویسنده [English]

  • Seyyed Ali Hoseini
PhD Graduate