تحلیل حقوقی حمایت از مالکین برند در برابر استفاده غیرمنصفانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه آزاد

چکیده

مهمترین راهکار حمایت حقوقی از افزایش اعتبار برند این است که به برند به عنوان یک ماهیت مستقل نگاه شود. در این شرایط برند تبدیل به یک کالای تجاری می شود که در شرایط مختلف حقوقی به راحتی می توان از آن حمایت کرد. استقلال برند به این معنا است که نیازی به ارتباط ضروری برند با کالا و خدمت حاوی آن علامت نمی باشد. از جمله مشکلات و چالش هایی که پیش روی برند است به این صورت بوده که برند ممکن است نشان دهنده ماهیت و کیفیت کالاها و خدمات معرفی کننده نباشد. با توجه به بررسی های انجام شده در این مقاله به این نتایج دست یافتیم که وصف استقلال برند دارای دو اثر مهم می باشد که یکی از آثار آن اشاره به قابلیت نقل و انتقال آن است و دومین اثر مهم این وصف، مربوط به انتقال اطلاعات همراه با برند می باشد که به نظر می رسد این اثر بیشتر جنبه اقتصادی و بازاریابی برند را نشان می دهد. وصف استقلال برند در بند 4 ماده 15 موافقتنامه تریپس مورد اشاره قرار گرفته و به عنوان یکی از شرایط قابل حمایت در این ماده عنوان شده است. علاوه بر این باید گفت که عدم رقابت منصفانه براساس آن چه که در کنوانسیون پاریس قید شده است قابلیت ارجاع و استناد دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal analysis to protect brand owners against unfair use

نویسندگان [English]

 • Mostafa Mozafari 1
 • maryam aminian 2
1 professor
2 master of private low
چکیده [English]

The most important way to legally enhance brand credibility is to look at the brand as an independent entity. Under these circumstances, the brand becomes a commercial commodity that can be easily protected in various legal situations. Brand independence means that there is no need for the brand to necessarily communicate with the product or service that contains the brand. Among the problems and challenges facing the brand is that the brand may not reflect the nature and quality of the goods and services introduced. According to the studies conducted in this article, we came to the conclusion that the description of brand independence has two important effects, one of which is the ability to transfer and the second important effect of this description is related to the transfer of mobile information. It is with the brand that this effect seems to show more of the economic and marketing aspects of the brand. The description of brand independence is mentioned in paragraph 4 of Article 15 of the TRIPS Agreement and is mentioned as one of the conditions that can be upheld in this article. In addition, it should be noted that the lack of fair competition can be referred to and cited based on what is stated in the Paris Convention.

کلیدواژه‌ها [English]

 • brand
 • description
 • independence
 • unfair
 • transfer
 • competition
 1. اصلانی، حمیدرضا (1389). حقوق مالکیت صنعتی در فضای سایبر، تهران: انتشارات میزان.
 2. باقری، محمود (1387). «اقتصاد مبتنی بر بازار و کاستی‌های حقوق خصوصی». مجله پژوهش حقوق و سیاست دانشگاه علامه طباطبایی، سال هشتم، (19)، صص. 23-43.
 3. باقری، محمود (1390). «شرط کنترل کیفیت در قراردادهای اجازه بهره‌برداری از علائم تجاری». مجله تحقیقات حقوقی، (56)، صص. 15-35.
 4. بیگدلو، مهدی (1381). «نام تجاری». ماهنامه تخصصی بازاریابی، (16)، صص. 34-48.
 5. روستا، احمد؛ ونوس، داور و ابراهیمی، عبدالحمید (1377). مدیریت بازاریابی. تهران: انتشارات سمت.
 6. شمس، عبدالحمید (1382). حقوق مالکیت بر برند و صنعتی. تهران: انتشارات سمت.
 7. کاتلر، فیلیپ (1381). اصول بازاریابی (ترجمه بهمن فروزنده). تهران: انتشارات آتروپات.
 8. نصرالهی آزاد، مرضیه (1389). ثبت بین‌المللی برند و کنوانسیون‌های مربوط. تهران: انتشارات خرسندی.
 9. ورمرزیار ارزانفودی، محمد (1381). حقوق برند با لحاظ موافقت‌نامه تریپس (جنبه تجارتی حقوق مالکیت معنوی). (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

 

 

 

 1. George, Macgregor (2005). "The Nature of Information in the 21st Century: Conundrums for the Informatics Community?". Library Review, UK,54, No.1, pp. 2-25.
 2. Giovanni B., Ramello& Silva, Francesco, (2006). "appropriating signs and meaning: the elusive economics of trade mark". industrial and corporate change, vol. 15, pp. 32-56.
 3. Goldsmith, Scott Takacs and Charles Hofacker (1998). "Information as a product: not goods, not services", Journal of Marketing Intelligence & Planning, Volume 16, Number 3, pp. 65-78.
 4. Jobber, D. (2001). principles& practice of marketing. 1st Ed, Berkshir: McGraw-Hill.
 5. Kathleen, Petrich (2012). licensing Trade mark, a spectrum of quality control where a licensor can get burned at the outer edge, Licencin journal.
 6. Keller, K. L. (2005). Building measuring and managing brand equity, New Delhi.
 7. Kinsella, Stephan (2001). Against Intellectual Property, Journal of Libertarian Studies, Vol. 15, No. 2, Available at: www.mises.org.
 8. Kirmani, A. & Sood, S. (1993). advertising, percivied quality and brand image, journal of marketing research, vol. 17.
 9. Meyer, R. (2012). a multiattribute model of consumer choice during product learning, marketing science, vol. 4.
 10. Robbins, Lionel (1993). An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, Macmillan.
 11. Stobar, Paul (1994). Brand power, Macmillan press Ltd, London.
 12. Territten, Guy (2001). intellectual property in Europe, oxford university press.
 13. WIPO (2004). Intellectual property hand book, policy, law and use, wipo publication, No. 385.