ارزیابی تطبیقی استمرار مبانی قانون اساسی در نظام‌های حقوقی ایران، فرانسه و آمریکا

نوع مقاله : ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقاله پژوهشی‌‌

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق عمومی دانشگاه تهران، پردیس بین‌المللی کیش

2 دانشیار حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران

چکیده

قانون اساسی همانند سایر قوانین، امکان تغییر و ظهور مجدد را ـ هر چند با تشریفات متفاوت ـ دارد و امری ثابت و دائمی نمی‌باشد. مسئله اساسی این است که آیا مفاهیم و مبانی مقرر در قانون اساسی هم با سقوط رژیم موجود و استقرار رژیم جدید به‌کلی و به‌طور مطلق از بین می‌روند و مفاهیم و مبانی جدیدی به‌وجود می‌آیند یا اینکه این جایگزینی مفاهیم حالت نسبی دارد؟ مطالعه تغییرات قوانین اساسی و استمرار مبانی بنیادین در دوره‌های مختلف در قانون اساسی آمریکا که در عمل با تغییر رژیم روبرو نبوده اما تحت تأثیر جریانات دوره‌ای بوده است و نیز قانون اساسی فرانسه که بیشترین تغییرات را گذرانده و همچنین قانون اساسی ایران که مفهومی جدید نسبت به دو کشور پیشین می‌باشد، ما را به این مهم سوق‌ می‌دهد که کدامین مفاهیم و مبانی بنیادین از گزند حوادث سیاسی، تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و بسیاری از جریانات دوره‌ای و ایدئولوژی‌ها و دیدگاه‌های فلاسفه حقوق و... به‌دور مانده و بر اساسنامه یک کشور ریشه دوانیده‌اند. اهمیت این مطالعه مبتنی بر توجه به مسئله استمرار قانون اساسی و نهادهای سیاسی، دقت در مسئله بازنگری قانون اساسی و تمایز بین مسائل شکلی و ماهوی در قانون اساسی، می‌باشد. همچین این مقاله به‌دنبال پاسخ به این پرسش اصلی است که استمرار اصول قانون اساسی با چه مبنای حقوقی قابل توجیه است؟ فرضیه مطرح‌شده نیز بر پایه این اعتقاد است که استمرار قانون اساسی با تکیه بر خرد سیاسی و تجربه حکمرانی ملت‌ها توجیه‌پذیر می‌شود. به‌نظر می‌رسد که نظام انعطاف‌پذیر ایالات متحده آمریکا، استمرار قانون اساسی را نسبت به نظام انعطاف‌ناپذیر ایران و فرانسه کامل‌تر تضمین می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The comparative assessment of the continuation of the constitutional foundations in the legal systems of Iran, France and the United States

نویسندگان [English]

  • Osman salary 1
  • Aliakbar gorji 2
  • Bijan abbasi 3
چکیده [English]

The constitution allows the possibility of change and reappearance, albeit with different formalities, and is not constant and constant, as in other laws. The basic question is whether the concepts and principles enshrined in the constitution disappear completely and completely with the collapse of the existing regime and the establishment of the new regime, and there are new concepts and bases, or is this substitution a relative state of concepts? And if the state is relative, what are the implications of which roots in the course of the constitutional change? The study of changes in fundamental laws and the continuation of fundamental principles at various times in the US Constitution, which was not faced with regime change but under the influence of cyclical developments, as well as the French constitution that has experienced the most incidents and changes, as well as the new constitution of Iran, Compared to the former two countries, it leads us to the fundamental principles and foundations of the political, historical, social, cultural and many of the cyclical processes and ideologies and views of the philosophers of law and ... and the constitution A country has been rooted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Continuation of the constitution
  • Fundamental rights
  • Constitutional norms
  • Protecting the Constitution