بررسی تحلیلی امکان تقلیل ثمن در نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق شرکت‌های تجاری دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران

چکیده

موضوع نوشتار حاضر بررسی امکان اعمال قاعده تقلیل ثمن، به‌عنوان یکی از حقوق مشتری، در نظام حقوقی ایران است. قاعده مزبور در ماده 50 کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 وین)، به‌عنوان قانون نمونه بیع بین‌المللی، پیش‌بینی شده و متضمن این معنی است که خریدار علی‌رغم تسلیم کالای نامنطبق با قرارداد توسط فروشنده، آن را قبول کرده و در مقام اعاده عوض بخش نامطلوب مبیع برمی‌آید. ماحصل پژوهش حاضر حکایت از آن دارد که علی‌رغم عدم پیش‌بینی صریح این قاعده در متون فقهی و قوانین موضوعه ایران، نهادهایی موازی با این قاعده را در آن‌ها می‌توان یافت که نشانگر تمایل شارع و قانون‌گذار به پذیرش این قاعده می‌باشد. اختیار أخذ ارش در فرض خیار عیب و نیز اختیار تقسیط ثمن در خیار تبعض صفقه، از موارد مشابه داخلی است که در راستای قاعده تقلیل ثمن وضع گردیده و دارای هدف و کارکرد یکسان می‌باشد و از این لحاظ می‌تواند مورد توجه و ملاحظه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Analytic Study on the Possibility of Price Reduction in Iran’s Legal System

نویسندگان [English]

  • Ali Eslamipanah 1
  • Behzad Farjam 2
  • Hossein Eskandari 3
1 Assistant Professor in Faculty of Law & Political Sciences of University of Tehran
2 Master in Private Law in Faculty of Law & Political Sciences of University of Tehran
3 Master in Commercial Companies law of University of Judicial Sciences and Administrative Services of Tehran
چکیده [English]

The topic of this article is study on the possibility of applying of the rule of price reduction, as one of the buyer’s rights, in Iran’s legal system. Aforementioned rule, was predicted in article 50 of the convention on the international sale of goods (1980 Vienna), as an international model law and means that the buyer despite of delivering nonconforming good with the contract by the seller, accepted it and intended to restore the consideration of nonconforming sale. The results of this study indicate that despite the lack of an explicit forecast of this rule in juridical texts and Iranian’s laws, parallel institutions with this rule can be found in them that indicate willingness of founder and legislator to accept this rule. The authority to obtain compensation (Arsh) in the option of defect and to split the price in the option of discrimination, are from the domestic similar cases approved in line with the price reduction rule and has the same goal and function and in this respect can be taken into consideration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Price reduction
  • Arsh
  • Option of defect
  • Dissociation of price
  • Option of discrimination