شرط ضمنی عرفی مطالعه موردی ذیل ماده 356ق‌.م قاعده یااستثنا؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق(ع) و دبیرکمیته حقوق نفت و گاز کمیسیون حقوق قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام

چکیده

ورود توابع مبیع در بیع، مورد بحث و گفتگوی بین فقها و حقوقدانان قرار گرفته است. آیا قصد عرفی(همگان)، می‌تواند در تعیین توابع مبیع، ملاک و معیار نظر باشد. یا حتماً باید حتی به طور ضمنی، صرفاً متعاقدین، توافق بر آن، داشته باشند؟
اگر تشخیص توابع را، به عرف واگذار کردیم، آیا این قاعده است یا استثناء بر قاعده؟ و اینکه آیا عرف، می‌تواند در کنار سایر ادله شرعی قرار گرفته و به تعیین موضوع بپردازد یا لازم است تائید و امضای شارع، عرف را اعتبار بخشد؟
پاسخ به همة این سؤالات، بعلاوة بررسی مبانی شروط ضمنی عرفی(عرف و عادت در توابع مبیع) مباحثی است که دراین نوشتار، به آن پرداخته شده است، که در حل و فصل دعاوی حقوقی می‌تواند راهگشای قضات باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Customary Implied Term: A case Study of Article 356 of the Civil Code: Rule or Exception

نویسندگان [English]

  • Najadali Almasi 1
  • seyyed ahmad tabatabaei 2
چکیده [English]

Accessories to the object of sale has always been under discussion and debate among jurisprudents and lawyers.  Is customary intention a criterion towards determining the accessories to the object of sale? Or the very parties to the contract should necessarily agree on it though in an implied way? If recognition of the accessories is left to the common usage, Is it a rule or an exception to the rule? Can common usage lie next to other religious proofs and determine the facts under law, or it is necessary for it to be approved and authorized by the divine legislator?
The present article studies the foundations of customary implied terms towards responding to these questions. These responses can be quite useful for judges towards settling legal cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • term
  • accessories to the object of sale
  • customary implied term
  • intention of the parties to the contract
  • customary intention