بررسی علل گرایش به جرم و انحراف در ساخت اجتماعی جوامع در حال توسعه با تکیه بر تغییر ساختار خانواده ایرانی- اسلامی

نوع مقاله : ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقاله پژوهشی‌‌

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق

چکیده

خانواده اسلامی- ایرانی هم بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هم مبنی بر انگاره‌های دینی و آرمانی، مهم‌ترین رکن اجتماعی جامعه اسلامی و موثرترین مولد و حافظ هنجارها و ارزش‌های اجتماعی است. روند تحولات اجتماعی در ایران معاصر از مقطع آغاز برنامه‌های مدرنیزاسیون متفاوت از پیش شده و این تفاوت خود را در انحرافات اجتماعی و پدیده‌های مجرمانه نشان می‌دهد. دور شدن تدریجی دو یا سه نسل پیاپی از یکدیگر وضعیت جدیدی را ایجاد می‌کند که نهایتاً اختلال در روابط میان نسلی و کارکردهای خانواده را موجب می‌شود. از طرفی به علت تغییر در معنا و کارکرد خانواده‌ها و تحولات جمعیتی و تحولات ارزشی در بخشی از نخبگان سیاسی، در روابط میان نسلی اختلالاتی بوجود آمده است که کاهش ارتباطات کلامی و گسست عاطفی، از دست رفتن انحصار در نظام تعلیم و تربیت و نهایتاً اختلال در جامعه پذیری را موجب میشود. مقاله حاضر در چارچوب مطالعات جامعه شناسی جنائی، یعنی مطالعه جرم به اعتبار این که یک واقعیت اجتماعی و انسانی است، بدنبال فهم اثر جابجایی ارزش‌ها در فرآیند تغییرات اجتماعی ایران و زمینه سازی این تحولات در ارتکاب جرایم و گرایش به انحرافات و نابهنجاری‌های اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study of the Causes of Turning to Social Deviations in the Social Structure of Developing Societies(with special focus on Iranien - Islamic Family)

نویسنده [English]

  • Vahid Yaminpour
چکیده [English]

According to Islamic values and  The Constitution of Islamic Republic of Iran the family is the fundamental unit of Islamic society, all laws, regulations, and pertinent programs must tend to facilitate the formation of a family, ,and to safeguard its sanctity and the stability of family relations on the basis of the law and the ethics of Islam.
The process of social developments in contemporary Iran from the beginning of modernization procedures is different from what it was before. This difference manifests itself in functions of families, social deviations and criminal phenomena. The gradual distance of two or three successive generations from each other creates a new situation called generation gap. This phenomenon accompanied with features such as reduction of verbal communications, emotional gap, disturbance in associating , and political anomaly particularly concerning the younger generation can be one of the most serious grounds of abnormality and inclining to criminal phenomena and social deviations.
Following the framework of studies of criminal sociology, i.e. study of crime as a social and human reality, the present article seeks to indicate the effect of changing values in the process of social changes in Iran. This can pave the grounds for commission of crime or deviation due to disturbing social security and reducting social capital and confidence. Studying the theoretical model of Parsons and Giddens and some other sociologists, the present article attempts to study primary sources and stereotypes of violence in the social structure of modern and developing societies. According to these arguments, the most important cause of social injuries giving rise to the inclination of Iranian younger generation to crimes and social deviations is disturbance in the supervisory functions of families and the feeling of self alienation originating from the crisis of meaning in modern societies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • generation gap
  • criminal sociology
  • social capital
  • social security
  • value gap