موضوعات = فقه خصوصی
امکان‌سنجی تعدیل اجاره‌بها در شرایط شیوع بیماری‌های همه‌گیر؛ با تأکید بر ویروس کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1403

10.30497/law.2024.245676.3482

نصراله جعفری خسروآبادی؛ حسین عابدینی؛ امیرحسین حبیب‌اللهی‌یان


همراهی، سکوت یا مدارای شارع با سیره‌های عقلا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1403

10.30497/law.2024.246176.3531

مهدی منتظرقائم


امکان‌سنجی استناد به اصول و قواعد فقه در تعیین عقد؛ مطالعه موردی اختلافات مورد ابتلاء

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1403

10.30497/law.2024.245860.3498

محمد منصوری؛ محمدمهدی الشریف؛ سید محمدصادق طباطبایی


مفهوم‌شناسی «شخص» و «شخصیت» و تأثیر اشتباه در آن‌ها بر وضعیت اعمال حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1403

10.30497/law.2024.246383.3548

بهزاد پورسید؛ محمدجواد فرح‌زادی؛ محمدجواد حیدری هرستانی


بازتعریف فقهی حقوقی ماهیت قرارداد سرمایه‌گذاری خطرپذیر؛ کاوشی در شبهات غرری و سفهی بودن آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1403

10.30497/law.2024.246194.3535

سیدمصطفی سعادت مصطفوی؛ طاهر حبیب‌زاده؛ محمد تقی‌پور


تأملی در ادلّه روایی اعتبار اسناد رسمی و عادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1403

10.30497/law.2024.245910.3506

یزدان طاهرآبادی


امکان سنجی فسخ شرط ضمن عقد با وجود بقای عقد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1403

10.30497/law.2024.246287.3541

محمدهادی جواهرکلام؛ سیدفاضل سیدی


کاوشی در انگاره‌های تربیتی قاعده احسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1403

10.30497/law.2024.245879.3505

حمید مسجدسرایی؛ محمدخالد نبی‌نیا


مروری بر وجوه اشتراک و افتراق دو نهاد «ورشکستگی» و «افلاس» در فقه اسلامی، با نگاهی به حقوق ایران و نظام کامن‌لا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1403

10.30497/law.2024.245853.3500

بهزاد پورسید؛ محمدجواد حیدری هرستانی؛ محمدجواد فرح‌زادی


مالکیت مراعی؛ مفهوم و مصادیق

دوره 25، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 1-32

10.30497/law.2023.243942.3334

سیدمصطفی محقق داماد؛ علی ساعتچی؛ محمدهادی جواهرکلام


جبران خسارت ناشی از فسخ نکاح بر زوجه

دوره 23، شماره 2، تیر 1401، صفحه 263-294

10.30497/law.2022.242387.3169

محبوبه مینا؛ هاجر یاسینی نیا


بازخوانی فقهی حقوقی اصل لزوم در قراردادها

دوره 19، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 301-318

10.30497/law.2019.2373

محمدرسول آهنگران


بررسی فقهی و حقوقی ماهیت طلاق به عوض

دوره 19، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 447-466

10.30497/law.2019.2379

همایون مافی؛ محمد فرزانگان؛ سمیه ظهوری


واکاوی فقهی مسئله استقلال داور

دوره 18، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 135-159

10.30497/law.2017.2095

حسین هوشمند فیروزآبادی


بررسی تحلیلی امکان تقلیل ثمن در نظام حقوقی ایران

دوره 17، شماره 2، آذر 1395، صفحه 49-74

10.30497/law.2016.1957

علی اسلامی پناه؛ بهزاد فرجام؛ حسین اسکندری


وثیقه حکمی

دوره 17، شماره 2، آذر 1395، صفحه 127-148

10.30497/law.2016.1960

عباس میرشکاری


ضمانت اجرای بیع عین مرهون: مطالعه‌ای در فقه تطبیقی

دوره 17، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 83-104

10.30497/law.2016.1838

محسن ایزانلو؛ سینا حبیبی؛ هادی شعبانی


تأثیر مبنای قرارداد بر شرایط اساسی صحت قرارداد

دوره 17، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 129-156

10.30497/law.2016.1840

مژده ایوبی؛ مهدی شهابی