کلیدواژه‌ها = ضمان
احسان بر خود

دوره 22، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 183-210

10.30497/law.2021.239221.2882

حسین هوشمند فیروزآبادی؛ احمد احسانی فر؛ سید محمد حسن سیادت؛ رضا پورموسوی


تأثیر ارتکاب فعل نامشروع زیان‌دیده بر مسئولیت مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 20، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 25-50

10.30497/law.2019.2535

سیدمصطفی سعادت مصطفوی؛ احسان توحیدی مهر